Wenzhou Eugenia במפעל המשקפיים

מוצר באיכות גבוהה, שירות מקצועי, להיות ספק הליבה בתעשיית לייזר!

משקפיים שינוי צבע
- Apr 22, 2017 -

העדשה של משקפיים דהוי יכול להחשיך לאחר קרני השמש. כאשר התאורה נחלשת, זה הופך להיות בהיר שוב. הסיבה לכך היא כי גבישים הליד כסף פועלים. בנסיבות רגילות, זה יכול להפוך את העדשה כדי לשמור על שקיפות מושלמת. במקרה של אור השמש, הכסף בגביש מופרד, והכסף החופשי יוצר צבירה קטנה בתוך העדשה. אלה אגרגטים כסף קטנים הם staggered בלתי סדיר, הם לא יכולים לשדר אור, אבל רק לספוג את האור, התוצאה היא להפוך את העדשה כהה יותר. במקרה של אור וחושך, הגביש נוצר מחדש, והעדשה חוזרת למצב הבהיר.